همکاری در فروش

از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به همکاری با بخش فروش «مجموعه تبار» دارند، دعوت می کنیم، با تکمیل فرم زیر درخواست خود را برای ما ارسال نمایند. پس از بررسی درخواست و ارزیابی، ارتباطی دوستانه با شما ایجاد خواهد شد .